1. okt, 2016

Triskelslingor och Tunna platser

”The book of invasions” är ett medeltida dokument som beskriver viktiga händelser i forntida Irland. Historien om slaget vid Mag Tuired har överlevt genom muntliga berättelser från generation till generation i mer än tusen år innan den skrevs ned i dokumentet. Det är sådana historiska händelser som sporrar sagor och fiktiva levnadsöden hos mig. Fornlämningar efter slaget vid Mag Tuired och andra platser beskrivna i min berättelse finns att beskåda än idag på Irland. Det jag skriver är resultatet av att jag låtit min fantasi och glädje dra iväg med mig när jag läst om dessa spännande händelser och besökt de historiska platserna.

I "Tunna platser" möts mytologiska karaktärer, symboler och magiska platser:

En gång, innan järnets tid, då Irland hette Eríu, var det en plats där verkligheten ännu inte riktigt bestämt sig vad som var naturligt - eller övernaturligt. Då fanns platser där gränsen till den andra världen var så tunn att man kunde känna magin i luften och passera igenom.

Människan kommer till Eriu och magin började förtvina. Iva växer upp och kastas in i den andra världen och träffar dem som är en del av magin.  Och även dem som försvarar den. Var hör hon egentligen hemma? Hos människorna eller i den andra världen? Eller någonstans däremellan?