18. nov, 2016

Vad har jag gjort för misstag idag?

Shit happens - and life goes on, brukar jag säga. Och det är faktiskt sedan jag börjat säga så som jag kunnat njuta av livet på riktigt. Man måste förvänta sig att shit happens ibland, för det är livet. Om man ständigt strävar efter att det ska vara perfekt, man aldrig ska skada sig eller bli sjuk, ingenting ska gå sönder eller ta slut, ja då kommer man att vara besviken livet igenom. Och det är ju inget kul. Jag är bara en enkel människa och jorden roterar inte runt mig. Normaltillståndet är inte att allt är bra, fungerande och helt. Faktum är att saker går sönder och roligheter tar slut, man gör illa sig och gör bort sig. Men det ordnar sig alltid och man växer och lär sig för varje misstag. Vad har jag gjort för misstag idag? – är en bra fråga att ställa sig varje kväll.

Ibland har jag funderat över motsägelsen i uttrycken ”Du kan bli vad du vill- det finns inga gränser för din storhet” och ”man ska inte ta så allvarligt på det man gör –jag är en människa bland mängder och vi är lika mycket värda”. Är det motsägelser? Kan jag få tryggheten och förhoppningen som vilar i bägge tankesätten? Självklart. Tro dig själv om mycket, för du kan åstadkomma underverk – det kan vi alla. Men om du inte vill eller kan just nu så är det också ok. Det är ingen katastrof om du tappar sugen. Den kan du ta upp igen när du vill. Livet är inte rakt.